Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Microsoft.WindowsAzure
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

Microsoft.WindowsAzure Namespace

Class Description
DataPipelineManagementDiscoveryExtensions Provides extension methods for creating a data pipeline management client discovery.

Visa:
© 2015 Microsoft