TokenProviderException Methods
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TokenProviderException Methods

 

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetBaseException()

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Exception.)

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft