BuildKey Method
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

TokenProvider.BuildKey Method (String, String)

 

Generates a key for the token provider.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual TokenProvider.Key BuildKey(
	string appliesTo,
	string action
)

Parameters

appliesTo
Type: System.String

The URI which the access token applies to.

action
Type: System.String

The request action.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider.Key

A generated key for the token provider.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft