EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.RelayExistsAsync Method (String)

 

Asynchronously determines whether a relay exists in the service namespace.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<bool> RelayExistsAsync(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String

The path of the relay relative to the service namespace base address.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<Boolean>

The asynchronous operation.

Return to top
Visa: