Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.EndUpdateQueue Method

Ends an asynchronous request to update queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public QueueDescription EndUpdateQueue(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that represents the result of the update queue operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.QueueDescription
A QueueDescription handle to the queue, or null if the queue does not exist in the service namespace.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft