EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NamespaceManager.EndDeleteRegistration Method (IAsyncResult)

 

Ends an asynchronous request to delete a registration.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void EndDeleteRegistration(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult object that represents the result of the registration deletion operation.

Return to top
Visa: