Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionDescription.UpdatedAt Property

Gets the exact time the message has been updated.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime UpdatedAt { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The time the message has been updated.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft