Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.OnEndAddRule Method

Ends the asynchronous call to OnBeginAddRule.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract void OnEndAddRule(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult from a OnBeginAddRule.

This is a protected member of the abstract SubscriptionClient class. Abstract classes are not meant to be inherited, so protected members should be ignored.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft