Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.EndPeek Method

Finishes an asynchronous peek operation.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage EndPeek(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that represents the status of the asynchronous peek operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The first message in the queue.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft