Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SubscriptionClient.EndDeadLetter Method

Finishes an asynchronous operation to move message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void EndDeadLetter(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that represents the status of the asynchronous operation to move message to the dead letter queue.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft