EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SqlFilter Constructor (String)

 

Initializes a new instance of the SqlFilter class using the specified SQL expression.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public SqlFilter(
	string sqlExpression
)

Parameters

sqlExpression
Type: System.String

The SQL expression.

Return to top
Visa: