CreatedAt Property
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueDescription.CreatedAt Property

 

Gets the exact time the message was created.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public DateTime CreatedAt { get; }

Property Value

Type: System.DateTime

The time the message was created.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft