Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueDescription.AvailabilityStatus Property

Gets the entity availability status for the queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public EntityAvailabilityStatus AvailabilityStatus { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.EntityAvailabilityStatus
The entity availability status for the queue.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft