OnEndCreateReceiver Method
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueClient.OnEndCreateReceiver Method (IAsyncResult)

 

Executes the end create receiver action.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract MessageReceiver OnEndCreateReceiver(
	IAsyncResult result
)
Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft