Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

QueueClient.OnClose Method

Executes upon calling the Close action.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected override void OnClose(
	TimeSpan timeout
)

Parameters

timeout
Type: System.TimeSpan
The maximum time before the close operation times out.

This is a protected member of the abstract QueueClient class. Abstract classes are not meant to be inherited, so protected members should be ignored.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft