EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

NetMessagingTransportBindingElement Constructor ()

 

Initializes a new instance of the NetMessagingTransportBindingElement class.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public NetMessagingTransportBindingElement()
Return to top
Visa: