Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessagingFactory.PairNamespaceAsync Method

Asynchronously pairs a namespace.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task PairNamespaceAsync(
	PairedNamespaceOptions options
)

Parameters

options
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.PairedNamespaceOptions
The pairing options.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The result of the operation.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft