Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessagingFactory.PairNamespaceAsync Method

Asynchronously pairs a namespace.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task PairNamespaceAsync(
	PairedNamespaceOptions options
)

Parameters

options
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.PairedNamespaceOptions
The pairing options.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The result of the operation.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft