Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
OnEndClose Method
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessagingFactory.OnEndClose Method (IAsyncResult)

 

Executes the end close action.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected override void OnEndClose(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

The result.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft