Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessagingFactory.CreateFromConnectionString Method

Creates a new MessagingFactory object from a connection string.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static MessagingFactory CreateFromConnectionString(
	string connectionString
)

Parameters

connectionString
Type: System.String
The connection string.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactory
The newly created MessagingFactory object.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft