Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
OnEndDeadLetter Method
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageSession.OnEndDeadLetter Method (IAsyncResult)

 

Executes the end deadletter operation of the message receiver.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected override void OnEndDeadLetter(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult that references the asynchronous operation to move undelivered messages to the deadletter queue.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft