OnRenewMessageLocks Method
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.OnRenewMessageLocks Method (TrackingContext, IEnumerable<Guid>, TimeSpan)

 

Executes the Renew action for lock messages.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual IEnumerable<DateTime> OnRenewMessageLocks(
	TrackingContext trackingContext,
	IEnumerable<Guid> lockTokens,
	TimeSpan timeout
)

Parameters

trackingContext
Type: Microsoft.ServiceBus.Tracing.TrackingContext

The tracking context.

lockTokens
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Guid>

The lock tokens.

timeout
Type: System.TimeSpan

The time span the operation waits before it times out.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<DateTime>

The renewed lock messages.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft