OnEndPeek Method
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.OnEndPeek Method (IAsyncResult)

 

Executes the EndPeek operation.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract IEnumerable<BrokeredMessage> OnEndPeek(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

The result of the operation.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>

A list of messages.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft