Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
Expand Minimize
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.EndReceive Method

Ends an asynchronous operation to receive a message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public BrokeredMessage EndReceive(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the asynchronous operation to receive a message.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.BrokeredMessage
The BrokeredMessage that represents the received message.

ExceptionCondition
TimeoutException

The operation times out.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft