Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
EndPeekBatch Method
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.EndPeekBatch Method (IAsyncResult)

 

Ends an asynchronous operation to peek a batch of message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public IEnumerable<BrokeredMessage> EndPeekBatch(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult object that references the asynchronous operation to peek a message.

Return Value

Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<BrokeredMessage>

The batch of message.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft