Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
CompleteBatch Method
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageReceiver.CompleteBatch Method (IEnumerable<Guid>)

 

Completes the receive operation on a batch of message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public void CompleteBatch(
	IEnumerable<Guid> lockTokens
)

Parameters

lockTokens
Type: System.Collections.Generic.IEnumerable<Guid>

The lock tokens.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft