Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
MSDN Library
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageClientEntity.ThisLock Property

Gents an object used for locking the MessageClientEntity instance.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected Object ThisLock { get; }

Property Value

Type: System.Object
An object used for locking the MessageClientEntity instance.

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft