EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageClientEntity.OnEndOpen Method

Executes upon calling the operation to end to open the message client entity.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected abstract void OnEndOpen(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the asynchronous operation to open the message client entity.

Gruppinnehåll

Visa: