Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

MessageClientEntity::Close Method

Closes the message client entity and puts its status into a closed state.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public:
virtual void Close() sealed

Gruppinnehåll

Visa:
© 2015 Microsoft