Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ManagementStrings Class

Provides string constants used in Microsoft Azure Service Bus Messaging.

System.Object
  Microsoft.ServiceBus.Messaging.ManagementStrings

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public static class ManagementStrings

The ManagementStrings type exposes the following members.

  NameDescription
Public fieldStatic memberAccessedAtSpecifies the value for AccessedAt string.
Public fieldStatic memberAccessRightsSpecifies the value for AccessRights string.
Public fieldStatic memberAcsManagementEndpointSpecifies the value for AcsManagementEndpoint string.
Public fieldStatic memberActionSpecifies the value for Action string.
Public fieldStatic memberAddressSpecifies the value for Address string.
Public fieldStatic memberAdmCredentialSpecifies the value for the AdmCredential string.
Public fieldStatic memberAdminApiUserNameSpecifies the value for AdminApiUserName string.
Public fieldStatic memberAdminGroupSpecifies the value for AdminGroup string.
Public fieldStatic memberAdmOutcomes
Public fieldStatic memberAdmRegistrationDescriptionSpecifies the value for the AdmRegistrationDescription string.
Public fieldStatic memberAdmRegistrationIdSpecifies the value for the AdmRegistrationId string.
Public fieldStatic memberAdmRegistrationsCountSpecifies the value for the AdmRegistrationsCount string.
Public fieldStatic memberAdmTemplateRegistrationDescriptionSpecifies the value for the AdmTemplateRegistrationDescription string.
Public fieldStatic memberAllowRuleSpecifies the value for AllowRule string.
Public fieldStatic memberAllRegistrationsCountSpecifies the value for the AllRegistrationsCount string.
Public fieldStatic memberAmqpPortSpecifies the value for AmqpPort string.
Public fieldStatic memberAmqpsPortSpecifies the value for AmqpsPort string.
Public fieldStatic memberApiVersionSpecifies the value for ApiVersion string.
Public fieldStatic memberApiVersionNameSpecifies the value for ApiVersionName string.
Public fieldStatic memberApnsCredentialSpecifies the value for ApnsCredential string.
Public fieldStatic memberApnsOutcomes
Public fieldStatic memberAppleRegistrationDescriptionSpecifies the value for AppleRegistrationDescription string.
Public fieldStatic memberAppleRegistrationsCountSpecifies the value for the AppleRegistrationsCount string.
Public fieldStatic memberAppleTemplateRegistrationDescriptionSpecifies the value for AppleTemplateRegistrationDescription string.
Public fieldStatic memberApplicationPlatformSpecifies the value for ApplicationPlatform string.
Public fieldStatic memberAtomEntryContentTypeSpecifies the value for AtomEntryContentType string.
Public fieldStatic memberAuthorizationRulesSpecifies the value for AuthorizationRules string.
Public fieldStatic memberAuthorizationTypeSpecifies the value for AuthorizationType string.
Public fieldStatic memberAutoDeleteOnIdleSpecifies the value for AutoDeleteOnIdle string.
Public fieldStatic memberBaiduChannelIdSpecifies the value for the Baidu channel ID.
Public fieldStatic memberBaiduCredentialSpecifies the value for the Baidu credentials.
Public fieldStatic memberBaiduOutcomes
Public fieldStatic memberBaiduRegistrationDescriptionSpecifies the value for the Baidu registration description.
Public fieldStatic memberBaiduRegistrationsCount
Public fieldStatic memberBaiduTemplateRegistrationDescriptionSpecifies the value for the Baidu template registration.
Public fieldStatic memberBaiduUserIdSpecifies the value for the Baidu user ID.
Public fieldStatic memberBeginSequenceNumberSpecifies the value for BeginSequenceNumber string.
Public fieldStatic memberBillingTier
Public fieldStatic memberBodyTemplateSpecifies the value for BodyTemplate string.
Public fieldStatic memberBrokerExternalUrlsSpecifies the value for BrokerExternalUrls string.
Public fieldStatic memberCancelScheduledNotificationSpecifies the value for CancelScheduledNotification string.
Public fieldStatic memberCertificateInfoSpecifies the value for CertificateInfo string.
Public fieldStatic memberChannelSpecifies the value for the Channel string.
Public fieldStatic memberChannelsSpecifies the value for Channels string.
Public fieldStatic memberChannelUriSpecifies the value for ChannelUri string.
Public fieldStatic memberCheckpointSpecifies the value for Checkpoint string.
Public fieldStatic memberClaimTypeSpecifies the value for ClaimType string.
Public fieldStatic memberClaimValueSpecifies the value for ClaimValue string.
Public fieldStatic memberClientConnectionEndpointPortSpecifies the value for ClientConnectionEndpointPort string.
Public fieldStatic memberClusterConnectionEndpointPortSpecifies the value for ClusterConnectionEndpointPort string.
Public fieldStatic memberCodeSpecifies the value for Code string.
Public fieldStatic memberConnectionDetailSpecifies the value for ConnectionDetail string.
Public fieldStatic memberConnectionInformationDescriptionSpecifies the value for ConnectionInformationDescription string.
Public fieldStatic memberConnectionStringSpecifies the value for ConnectionString string.
Public fieldStatic memberConsumerGroupCollectionSpecifies the value for ConsumerGroupCollection string.
Public fieldStatic memberConsumerGroupDescriptionSpecifies the value for ConsumerGroupDescription string.
Public fieldStatic memberConsumerGroupNameSpecifies the value for ConsumerGroupName string.
Public fieldStatic memberCorrelationFilterSpecifies the value for CorrelationFilter string.
Public fieldStatic memberCountDetailsSpecifies the value for CountDetails string.
Public fieldStatic memberCreateACSNamespaceSpecifies the value for CreateACSNamespace string.
Public fieldStatic memberCreatedAtSpecifies the value for CreatedAt string.
Public fieldStatic memberCriticalSpecifies the value for the Critical string.
Public fieldStatic memberCurrentAbsoluteSKUUnitsSpecifies the value for CurrentAbsoluteSKUUnits string.
Public fieldStatic memberCurrentDatabaseCountSpecifies the value for the CurrentDatabaseCount string.
Public fieldStatic memberCurrentSKUUnitsSpecifies the value for CurrentSKUUnits string.
Public fieldStatic memberCursorTypeSpecifies the value for CursorType string.
Public fieldStatic memberDailyApiCallsSpecifies the value for DailyApiCalls string.
Public fieldStatic memberDailyMaxActiveDevicesSpecifies the value for DailyMaxActiveDevices string.
Public fieldStatic memberDailyMaxActiveRegistrationsSpecifies the value for DailyMaxActiveRegistrations string.
Public fieldStatic memberDailyOperationsSpecifies the value for DailyOperations string.
Public fieldStatic memberDailyPushesSpecifies the value for DailyPushes string.
Public fieldStatic memberDataSpecifies the value for the Data string.
Public fieldStatic memberDatabaseNameSpecifies the value for DatabaseName string.
Public fieldStatic memberDatabaseServerSpecifies the value for DatabaseServer string.
Public fieldStatic memberDatabaseSizeInMBSpecifies the value for DatabaseSizeInMB string.
Public fieldStatic memberDataCenterSpecifies the value for DataCenter string.
Public fieldStatic memberDeadLetteringOnFilterEvaluationExceptionsSpecifies the value for DeadLetteringOnFilterEvaluationExceptions string.
Public fieldStatic memberDeadLetteringOnMessageExpirationSpecifies the value for DeadLetteringOnMessageExpiration string.
Public fieldStatic memberDefaultKeySpecifies the value for DefaultKey string.
Public fieldStatic memberDefaultMessageTimeToLiveSpecifies the value for DefaultMessageTimeToLive string.
Public fieldStatic memberDefaultRuleDescriptionSpecifies the value for DefaultRuleDescription string.
Public fieldStatic memberDeleteMethodSpecifies the value for DeleteMethod string.
Public fieldStatic memberDesiredDatabaseCountSpecifies the value for the DesiredDatabaseCount string.
Public fieldStatic memberDeviceChallengeSpecifies the value for the DeviceChallenge string.
Public fieldStatic memberDeviceTokenSpecifies the value for DeviceToken string.
Public fieldStatic memberDuplicateDetectionHistoryTimeWindowSpecifies the value for DuplicateDetectionHistoryTimeWindow string.
Public fieldStatic memberEmailAddressSpecifies the value for EmailAddress string.
Public fieldStatic memberEmailRegistrationDescriptionSpecifies the value for EmailRegistrationDescription string.
Public fieldStatic memberEmptyFilterActionSpecifies the value for EmptyFilterAction string.
Public fieldStatic memberEmptyRuleActionSpecifies the value for EmptyRuleAction string.
Public fieldStatic memberEnableBatchedOperationsSpecifies the value for EnableBatchedOperations string.
Public fieldStatic memberEnableCheckpointSpecifies the value for whether checkpointing is enabled. See the documentation for Event Hubs.
Public fieldStatic memberEnabledSpecifies the value for Enabled string.
Public fieldStatic memberEnableExpressSpecifies the value for EnableExpress string.
Public fieldStatic memberEnablePartitioningSpecifies the value for EnablePartitioning string.
Public fieldStatic memberEnableRuleActionSpecifies the value for EnableRuleAction string.
Public fieldStatic memberEnableSubscriptionPartitioningSpecifies the value for the EnableSubscriptionPartitioning string.
Public fieldStatic memberEncryptionCertificateSpecifies the value for EncryptionCertificate string.
Public fieldStatic memberEndSequenceNumberSpecifies the value for EndSequenceNumber string.
Public fieldStatic memberEndTimeSpecifies the end time value.
Public fieldStatic memberEnqueueTimeSpecifies the enqueue time value.
Public fieldStatic memberEntitiesCountSpecifies the value for EntitiesCount string.
Public fieldStatic memberEntityAvailabilityStatusSpecifies the value for EntityAvailabilityStatus string.
Public fieldStatic memberEntityStatusSpecifies the value for EntityStatus string.
Public fieldStatic memberEnumerationResourceNameSpecifies the value for EnumerationResourceName string.
Public fieldStatic memberETagSpecifies the value for ETag string.
Public fieldStatic memberEventFeedbackQueueNameSpecifies the value for EventFeedbackQueueName string.
Public fieldStatic memberEventFeedbackQueueSharedAccessSignatureSpecifies the value for EventFeedbackQueueSharedAccessSignature string.
Public fieldStatic memberEventHubCollectionSpecifies the value for EventHubCollection string.
Public fieldStatic memberEventHubCountSpecifies the value for EventHubCount string.
Public fieldStatic memberEventHubDescriptionSpecifies the value for EventHubDescription string.
Public fieldStatic memberEventHubEnabledSpecifies the value for whether the Event Hub is enabled.
Public fieldStatic memberEventHubPartitionCountSpecifies the value for EventHubPartitionCount string.
Public fieldStatic memberEventHubPartitionIds
Public fieldStatic memberEventHubPathSpecifies the value for EventHubPath string.
Public fieldStatic memberEventInputQueueNameSpecifies the value for EventInputQueueName string.
Public fieldStatic memberEventInputQueueSharedAccessSignatureSpecifies the value for EventInputQueueSharedAccessSignature string.
Public fieldStatic memberEventInputTableNameSpecifies the value for EventInputTableName string.
Public fieldStatic memberEventInputTableSharedAccessSignatureSpecifies the value for EventInputTableSharedAccessSignature string.
Public fieldStatic memberEventQueueEndpointSpecifies the value for EventQueueEndpoint string.
Public fieldStatic memberEventSourceInfoSpecifies the value for EventSourceInfo string.
Public fieldStatic memberEventSourceNameSpecifies the value for EventSourceName string.
Public fieldStatic memberEventTableEndpointSpecifies the value for EventTableEndpoint string.
Public fieldStatic memberExpirationTimeSpecifies the value for ExpirationTime string.
Public fieldStatic memberExpirySpecifies the value for Expiry string.
Public fieldStatic memberFailedFilePathSpecifies the value for FailedFilePath string.
Public fieldStatic memberFailureSpecifies the value for Failure string.
Public fieldStatic memberFalseFilterSpecifies the value for FalseFilter string.
Public fieldStatic memberFarmCertificateSpecifies the value for FarmCertificate string.
Public fieldStatic memberFarmDNSSpecifies the value for FarmDNS string.
Public fieldStatic memberFarmTypeSpecifies the value for FarmType string.
Public fieldStatic memberFilterSpecifies the value for Filter string.
Public fieldStatic memberFilteringMessagesBeforePublishingSpecifies the value for FilteringMessagesBeforePublishing string.
Public fieldStatic memberForwardDeadLetteredMessagesToSpecifies the value for ForwardDeadLetteredMessagesTo string.
Public fieldStatic memberForwardToSpecifies the value for ForwardTo string.
Public fieldStatic memberFullNameSpecifies the value for FullName string.
Public fieldStatic memberGatewayDBConnectionStringSpecifies the value for GatewayDBConnectionString string.
Public fieldStatic memberGcmCredentialSpecifies the value for GcmCredential string.
Public fieldStatic memberGcmOutcomes
Public fieldStatic memberGcmRegistrationDescriptionSpecifies the value for GcmRegistrationDescription string.
Public fieldStatic memberGcmRegistrationIdSpecifies the value for GcmRegistrationId string.
Public fieldStatic memberGcmRegistrationsCountSpecifies the value for the GcmRegistrationsCount string.
Public fieldStatic memberGcmTemplateRegistrationDescriptionSpecifies the value for GcmTemplateRegistrationDescription string.
Public fieldStatic memberGetMethodSpecifies the value for GetMethod string.
Public fieldStatic memberGetVersionInfoSpecifies the value for GetVersionInfo string.
Public fieldStatic memberGetVersionInfoHeaderNameSpecifies the value for GetVersionInfoHeaderName string.
Public fieldStatic memberHostSpecifies the value for Host string.
Public fieldStatic memberHostIdSpecifies the value for HostId string.
Public fieldStatic memberHostNameSpecifies the value for HostName string.
Public fieldStatic memberHostsSpecifies the value for Hosts string.
Public fieldStatic memberHostStatusSpecifies the value for HostStatus string.
Public fieldStatic memberHttpsPortSpecifies the value for HttpsPort string.
Public fieldStatic memberIdSpecifies the value for Id string.
Public fieldStatic memberIdentifierSpecifies the value for the Identifier string.
Public fieldStatic memberIfMatchSpecifies the value for IfMatch string.
Public fieldStatic memberImportFileUriSpecifies the value for the ImportFileUri string.
Public fieldStatic memberIncomingBytesPerSecondSpecifies the Event Hubs IncomingBytesPerSecond value.
Public fieldStatic memberInputPropertiesSpecifies the value for the InputProperties string.
Public fieldStatic memberIsAnonymousAccessibleSpecifies the value for IsAnonymousAccessible string.
Public fieldStatic memberIsDynamicSpecifies the value for IsDynamic string.
Public fieldStatic memberIsExpressSpecifies the value for IsExpress string.
Public fieldStatic memberIsHybridConnectionSpecifies the value indicating whether this is a hybrid connection.
Public fieldStatic memberIsPremiumSpecifies the value for the IsPremium string.
Public fieldStatic memberIssueRegistrationSecretPayloadSpecifies the value for the IssueRegistrationSecretPayload string.
Public fieldStatic memberIssuerNameSpecifies the value for IssuerName string.
Public fieldStatic memberJobTypeSpecifies the value for the JobType string.
Public fieldStatic memberKeyNameSpecifies the value for KeyName string.
Public fieldStatic memberLastCheckpointSpecifies the last checkpoint value.
Public fieldStatic memberLastEnqueuedOffset
Public fieldStatic memberLastEnqueuedTimeUtc
Public fieldStatic memberLeaseDriverEndpointPortSpecifies the value for LeaseDriverEndpointPort string.
Public fieldStatic memberListenerCountSpecifies the value for ListenerCount string.
Public fieldStatic memberListenerTypeSpecifies the value for ListenerType string.
Public fieldStatic memberLocationSpecifies the location value.
Public fieldStatic memberLockDurationSpecifies the value for LockDuration string.
Public fieldStatic memberManagementSuffixSpecifies the value for ManagementSuffix string.
Public fieldStatic memberMaxAllowedApiCallsPerDayPerUnitSpecifies the value for MaxAllowedApiCallsPerDayPerUnit string.
Public fieldStatic memberMaxAllowedDevicesPerUnitSpecifies the value for MaxAllowedDevicesPerUnit string.
Public fieldStatic memberMaxAllowedEventHubUnitSpecifies the value for MaxAllowedEventHubUnit string.
Public fieldStatic memberMaxAllowedMonthlyPushes
Public fieldStatic memberMaxAllowedMulticastTagsPerNamespace
Public fieldStatic memberMaxAllowedOperationsPerDayPerUnitSpecifies the value for MaxAllowedOperationsPerDayPerUnit string.
Public fieldStatic memberMaxAllowedPushesPerDayPerUnitSpecifies the value for MaxAllowedPushesPerDayPerUnit string.
Public fieldStatic memberMaxAllowedRegistrationsPerUnitSpecifies the value for MaxAllowedRegistrationsPerUnit string.
Public fieldStatic memberMaxAllowedUnitsSpecifies the value for MaxAllowedUnits string.
Public fieldStatic memberMaxCorrelationFiltersPerTopicSpecifies the value for MaxCorrelationFiltersPerTopic string.
Public fieldStatic memberMaxDeliveryCountSpecifies the value for MaxDeliveryCount string.
Public fieldStatic memberMaxMessageSizeInBytesSpecifies the value for MaxMessageSizeInBytes string.
Public fieldStatic memberMaxSizeInMegabytesSpecifies the value for MaxSizeInMegabytes string.
Public fieldStatic memberMaxSqlFiltersPerTopicSpecifies the value for MaxSqlFiltersPerTopic string.
Public fieldStatic memberMaxSubscriptionsPerTopicSpecifies the value for MaxSubscriptionsPerTopic string.
Public fieldStatic memberMessageBrokerPortSpecifies the value for MessageBrokerPort string.
Public fieldStatic memberMessageContainerInfoSpecifies the value for MessageContainerInfo string.
Public fieldStatic memberMessageCountSpecifies the value for MessageCount string.
Public fieldStatic memberMessageCountDetailsSpecifies the value for MessageCountDetails string.
Public fieldStatic memberMessageRetentionInDaysSpecifies the value for MessageRetentionInDays string.
Public fieldStatic memberMessagingSkuName
Public fieldStatic memberMinAllowedEventHubUnitSpecifies the value for MinAllowedEventHubUnit string.
Public fieldStatic memberMinAllowedUnitsSpecifies the value for MinAllowedUnits string.
Public fieldStatic memberMonthlyPushes
Public fieldStatic memberMpnsCredentialSpecifies the value for MpnsCredential string.
Public fieldStatic memberMpnsHeaderSpecifies the value for MpnsHeader string.
Public fieldStatic memberMpnsHeadersSpecifies the value for MpnsHeaders string.
Public fieldStatic memberMpnsOutcomes
Public fieldStatic memberMpnsRegistrationDescriptionSpecifies the value for MpnsRegistrationDescription string.
Public fieldStatic memberMpnsRegistrationsCountSpecifies the value for the MpnsRegistrationsCount string.
Public fieldStatic memberMpnsTemplateRegistrationDescriptionSpecifies the value for MpnsTemplateRegistrationDescription string.
Public fieldStatic memberNameSpecifies the value for Name string.
Public fieldStatic memberNamespaceSpecifies the value for Namespace string.
Public fieldStatic memberNamespaceAvailabilitySpecifies the value for NamespaceAvailability string.
Public fieldStatic memberNamespaceDescriptionSpecifies the value for NamespaceDescription string.
Public fieldStatic memberNamespaceEntityStatsSpecifies the value for the NamespaceEntityStats string.
Public fieldStatic memberNamespaceMessagingPlanSpecifies the value for the NamespaceMessagingPlan string.
Public fieldStatic memberNamespaceSKUSpecifies the value for the NamespaceSKU string.
Public fieldStatic memberNamespaceSKUPlanSpecifies the value for the NamespaceSKUPlan string.
Public fieldStatic memberNamespaceTypeNameSpecifies the value of the namespace type (messaging or notification hub).
Public fieldStatic memberNewPath
Public fieldStatic memberNewPnsHandleSpecifies the value for NewPnsHandle string.
Public fieldStatic memberNHBasicUnitSpecifies the value for the NHBasicUnit string.
Public fieldStatic memberNHStandardUnitSpecifies the value for the NHStandardUnit string.
Public fieldStatic memberNotificationBody
Public fieldStatic memberNotificationDetails
Public fieldStatic memberNotificationHubBillingPlan
Public fieldStatic memberNotificationHubBillingTier
Public fieldStatic memberNotificationHubBillingUsage
Public fieldStatic memberNotificationHubCollectionSpecifies the value for NotificationHubCollection string.
Public fieldStatic memberNotificationHubCountSpecifies the value for the NotificationHubCount string.
Public fieldStatic memberNotificationHubDescriptionSpecifies the value for NotificationHubDescription string.
Public fieldStatic memberNotificationHubJobSpecifies the value for the NotificationHubJob string.
Public fieldStatic memberNotificationHubJobIdSpecifies the value for the NotificationHubJobId string.
Public fieldStatic memberNotificationHubPlanSpecifies the value for NotificationHubPlan string.
Public fieldStatic memberNotificationHubPnsCredentialsSpecifies the value for the NotificationHubPnsCredentials string.
Public fieldStatic memberNotificationHubSKUSpecifies the value for NotificationHubSKU string.
Public fieldStatic memberNotificationIdSpecifies the value of the notification ID.
Public fieldStatic memberNotificationOutcomeSpecifies the value for NotificationOutcome string.
Public fieldStatic memberNotificationOutcomeCollection
Public fieldStatic memberOriginalPnsHandleSpecifies the value for OriginalPnsHandle string.
Public fieldStatic memberOutcomeSpecifies the value for Outcome string.
Public fieldStatic memberOutcomesSpecifies the outcomes value.
Public fieldStatic memberOutgoingBytesPerSecondSpecifies the OutgoingBytesPerSecond value.
Public fieldStatic memberOutputContainerUriSpecifies the value for the OutputContainerUri string.
Public fieldStatic memberOutputFilePathSpecifies the value for the OutputFilePath string.
Public fieldStatic memberOutputPropertiesSpecifies the value for the OutputProperties string.
Public fieldStatic memberPartitionCollectionSpecifies the value for the PartitionCollection string.
Public fieldStatic memberPartitionCountSpecifies the value for PartitionCount string.
Public fieldStatic memberPartitionDescriptionSpecifies the value for PartitionDescription string.
Public fieldStatic memberPatchMethod
Public fieldStatic memberPathSpecifies the value for Path string.
Public fieldStatic memberPnsCredentialSpecifies the value for PnsCredential string.
Public fieldStatic memberPnsCredentialNameSpecifies the value for PnsCredentialName string.
Public fieldStatic memberPnsCredentialsSpecifies the value for PnsCredentials string.
Public fieldStatic memberPnsHandleSpecifies the value for PnsHandle string.
Public fieldStatic memberPortalRedirectSpecifies the value for PortalRedirect string.
Public fieldStatic memberPostMethodSpecifies the value for PostMethod string.
Public fieldStatic memberPrimaryKeySpecifies the value for PrimaryKey string.
Public fieldStatic memberProgressSpecifies the value for the Progress string.
Public fieldStatic memberPublishers
Public fieldStatic memberPublishToRegistrySpecifies the value for PublishToRegistry string.
Public fieldStatic memberPutMethodSpecifies the value for PutMethod string.
Public fieldStatic memberQueueCollectionSpecifies the value for QueueCollection string.
Public fieldStatic memberQueueCountSpecifies the value for the QueueCount string.
Public fieldStatic memberQueueDescriptionSpecifies the value for QueueDescription string.
Public fieldStatic memberReasonDetailSpecifies the value for ReasonDetail string.
Public fieldStatic memberRegionSpecifies the value for Region string.
Public fieldStatic memberRegionCodeDescriptionSpecifies the value for RegionCodeDescription string.
Public fieldStatic memberRegistrationBoundVariableSpecifies the value for the RegistrationBoundVariable string.
Public fieldStatic memberRegistrationCollectionSpecifies the value for RegistrationCollection string.
Public fieldStatic memberRegistrationCountsSpecifies the value for the RegistrationCounts string.
Public fieldStatic memberRegistrationIdSpecifies the value for RegistrationId string.
Public fieldStatic memberRegistrationIdsSpecifies the value for the RegistrationIds string.
Public fieldStatic memberRegistrationResultSpecifies the value for RegistrationResult string.
Public fieldStatic memberRegistrationsSpecifies the value for Registrations string.
Public fieldStatic memberRegistrationSecretGcmPayloadSpecifies the value for the RegistrationSecretGcmPayload string.
Public fieldStatic memberRegistrationSecretPayloadSpecifies the value for the RegistrationSecretPayload string.
Public fieldStatic memberRegistrationTtlSpecifies the value for RegistrationTtl string.
Public fieldStatic memberRelayCollectionSpecifies the value for RelayCollection string.
Public fieldStatic memberRelayCountSpecifies the value for the RelayCount string.
Public fieldStatic memberRelayDescriptionSpecifies the value for RelayDescription string.
Public fieldStatic memberRelayTypeSpecifies the value for RelayType string.
Public fieldStatic memberRequestorServiceSpecifies the value for the RequestorService string.
Public fieldStatic memberRequiresClientAuthorizationSpecifies the value for RequiresClientAuthorization string.
Public fieldStatic memberRequiresDuplicateDetectionSpecifies the value for RequiresDuplicateDetection string.
Public fieldStatic memberRequiresSessionSpecifies the value for RequiresSession string.
Public fieldStatic memberRequiresTransportSecuritySpecifies the value for RequiresTransportSecurity string.
Public fieldStatic memberResultSpecifies the value for Result string.
Public fieldStatic memberResultsSpecifies the value for Results string.
Public fieldStatic memberRevisionSpecifies the value for the Revision string.
Public fieldStatic memberRevokedPublisherCollection
Public fieldStatic memberRevokedPublisherDescription
Public fieldStatic memberRevokedPublishersStorageEntityName
Public fieldStatic memberRightsSpecifies the value for Rights string.
Public fieldStatic memberRPHttpsPortSpecifies the value for RPHttpsPort string.
Public fieldStatic memberRPHttpsUrlSpecifies the value for RPHttpsUrl string.
Public fieldStatic memberRuleActionSpecifies the value for RuleAction string.
Public fieldStatic memberRuleCollectionSpecifies the value for RuleCollection string.
Public fieldStatic memberRuleDescriptionSpecifies the value for RuleDescription string.
Public fieldStatic memberRunAsAccountSpecifies the value for RunAsAccount string.
Public fieldStatic memberSBFarmDBConnectionStringSpecifies the value for SBFarmDBConnectionString string.
Public fieldStatic memberSBFarmInfoSpecifies the value for SBFarmInfo string.
Public fieldStatic memberScaleUnitSpecifies the value for ScaleUnit string.
Public fieldStatic memberScaleUnitKeySpecifies the value for ScaleUnitKey string.
Public fieldStatic memberScheduledNotificationSpecifies the value for ScheduledNotification string.
Public fieldStatic memberScheduledNotificationIdSpecifies the value for ScheduledNotificationId string.
Public fieldStatic memberScheduledNotificationPayloadSpecifies the value for ScheduledNotificationPayload string.
Public fieldStatic memberScheduledNotificationTagsSpecifies the value for ScheduledNotificationTags string.
Public fieldStatic memberScheduledNotificationTimeSpecifies the value for ScheduledNotificationTime string.
Public fieldStatic memberSecondaryConnectionStringSpecifies the value for SecondaryConnectionString string.
Public fieldStatic memberSecondaryKeySpecifies the value for SecondaryKey string.
Public fieldStatic memberSecondaryTileName
Public fieldStatic memberSelectedEventHubUnitSpecifies the value for SelectedEventHubUnit string.
Public fieldStatic memberSelectedSKUMaxUnitsSpecifies the value for SelectedSKUMaxUnits string.
Public fieldStatic memberSelectedSKUMinUnitsSpecifies the value for SelectedSKUMinUnits string.
Public fieldStatic memberServiceSpecifies the value for Service string.
Public fieldStatic memberServiceBusEndpointSpecifies the value for ServiceBusEndpoint string.
Public fieldStatic memberServiceBusFarmStatusInfoSpecifies the value for ServiceBusFarmStatusInfo string.
Public fieldStatic memberServiceConnectionEndpointPortSpecifies the value for ServiceConnectionEndpointPort string.
Public fieldStatic memberServiceInfoSpecifies the value for ServiceInfo string.
Public fieldStatic memberServiceNameSpecifies the value for ServiceName string.
Public fieldStatic memberSharedAccessAuthorizationRuleSpecifies the value for SharedAccessAuthorizationRule string.
Public fieldStatic memberSizeInBytesSpecifies the value for SizeInBytes string.
Public fieldStatic memberSKUSpecifies the value for SKU string.
Public fieldStatic memberSKUDescriptionSpecifies the value for SKUDescription string.
Public fieldStatic memberSmtpCredentialSpecifies the value for SmtpCredential string.
Public fieldStatic memberSqlFilterSpecifies the value for SqlFilter string.
Public fieldStatic memberSqlRuleActionSpecifies the value for SqlRuleAction string.
Public fieldStatic memberStartTimeSpecifies the start time value.
Public fieldStatic memberStateSpecifies the state value.
Public fieldStatic memberStatusSpecifies the value for Status string.
Public fieldStatic memberSubscriptionCollectionSpecifies the value for SubscriptionCollection string.
Public fieldStatic memberSubscriptionCountSpecifies the value for SubscriptionCount string.
Public fieldStatic memberSubscriptionDescriptionSpecifies the value for SubscriptionDescription string.
Public fieldStatic memberSubscriptionIdSpecifies the value for SubscriptionId string.
Public fieldStatic memberSuccessSpecifies the value for Success string.
Public fieldStatic memberSupportOrderingSpecifies the value for SupportOrdering string.
Public fieldStatic memberTagSpecifies the value for Tag string.
Public fieldStatic memberTagsSpecifies the value for Tags string.
Public fieldStatic memberTargetPlatformsSpecifies the value of the target platforms string.
Public fieldStatic memberTcpPortSpecifies the value for TcpPort string.
Public fieldStatic memberTemplateNameSpecifies the value for TemplateName string.
Public fieldStatic memberTenantApiUserNameSpecifies the value for TenantApiUserName string.
Public fieldStatic memberTextContentTypeSpecifies the value for TextContentType string.
Public fieldStatic memberTopicCollectionSpecifies the value for TopicCollection string.
Public fieldStatic memberTopicCountSpecifies the value for the TopicCount string.
Public fieldStatic memberTopicDescriptionSpecifies the value for TopicDescription string.
Public fieldStatic memberTrackingIdSpecifies the value for TrackingId string.
Public fieldStatic memberTrueFilterSpecifies the value for TrueFilter string.
Public fieldStatic memberUpdatedAtSpecifies the value for UpdatedAt string.
Public fieldStatic memberUpdatePnsHandlePayloadSpecifies the value for UpdatePnsHandlePayload string.
Public fieldStatic memberUsageCreditSpecifies the value for the UsageCredit string.
Public fieldStatic memberUserMetadataSpecifies the value for the UserMetadata string.
Public fieldStatic memberUserValidationResultSpecifies the value for UserValidationResult string.
Public fieldStatic memberVolatileTopicCollectionSpecifies the value for VolatileTopicCollection string.
Public fieldStatic memberVolatileTopicDescriptionSpecifies the value for VolatileTopicDescription string.
Public fieldStatic memberWANHDeviceChallengeSpecifies the value for the WANHDeviceChallenge string.
Public fieldStatic memberWANHExpirationTimeSpecifies the value for the WANHExpirationTime string.
Public fieldStatic memberWANHRegistrationSecretSpecifies the value for the WANHRegistrationSecret string.
Public fieldStatic memberWindowsRegistrationDescriptionSpecifies the value for WindowsRegistrationDescription string.
Public fieldStatic memberWindowsRegistrationsCountSpecifies the value for the WindowsRegistrationsCount string.
Public fieldStatic memberWindowsTemplateRegistrationDescriptionSpecifies the value for WindowsTemplateRegistrationDescription string.
Public fieldStatic memberWnsCredentialSpecifies the value for WnsCredential string.
Public fieldStatic memberWnsHeadersSpecifies the value for WnsHeaders string.
Public fieldStatic memberWnsOutcomes
Public fieldStatic memberXProcessAtHttpHeaderSpecifies the value for XProcessAtHttpHeader string.
Public fieldStatic memberXProcessAtHttpHeaderAttributeValueSpecifies the value for XProcessAtHttpHeaderAttributeValue string.
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft