IsReadOnly Property
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

EntityDescription.IsReadOnly Property

 

Gets or sets a value that indicates whether the entity description is read-only.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public bool IsReadOnly { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Boolean

true if the entity description is read-only; otherwise, false.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft