Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

BrokeredMessage.LockToken Property

Gets the lock token assigned by Service Bus to this message.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Guid LockToken { get; internal set; }

Property Value

Type: System.Guid
The lock token assigned by Service Bus to this message.

ExceptionCondition
ObjectDisposedException

Thrown if the message is in disposed state.

InvalidOperationException

Thrown if the message was not received from the ServiceBus.

This is only available when a message is received in peek-lock mode.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft