Message Property
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

WSHttpRelaySecurityElement.Message Property

 

Gets the security settings for the message.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Configuration
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

[ConfigurationPropertyAttribute("message")]
public NonDualMessageSecurityOverRelayHttpElement Message { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Configuration.NonDualMessageSecurityOverRelayHttpElement

Returns a NonDualMessageSecurityOverRelayHttpElement that specifies the security settings for the message.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft