EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

VelocityPacketFormatException Properties

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

The VelocityPacketFormatException type exposes the following members.

  Name Description
Public property Data (Inherited from Exception.)
Public property HelpLink (Inherited from Exception.)
Public property HResult (Inherited from Exception.)
Public property InnerException (Inherited from Exception.)
Public property Message (Inherited from Exception.)
Public property Source (Inherited from Exception.)
Public property StackTrace (Inherited from Exception.)
Public property TargetSite (Inherited from Exception.)
Top

Gruppinnehåll

Visa: