EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

VelocityDiagMode Enumeration

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public enum VelocityDiagMode

Member nameDescription
WarningWce
InfoWc
NoBuffering
WarningWcext
InfoWCBasic

Gruppinnehåll

Visa: