Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

SafeStreamWriter Class

This API supports the .NET Framework infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

System..::..Object
  System..::..MarshalByRefObject
    System.IO..::..TextWriter
      System.IO..::..StreamWriter
        Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..SafeStreamWriter

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public class SafeStreamWriter extends StreamWriter

The SafeStreamWriter type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodSafeStreamWriter(Stream)Infrastructure.
Public methodSafeStreamWriter(String)Infrastructure.
Public methodSafeStreamWriter(String, Boolean)Infrastructure.
Top

  NameDescription
Public propertyAutoFlush (Inherited from StreamWriter.)
Public propertyBaseStream (Inherited from StreamWriter.)
Public propertyEncoding (Inherited from StreamWriter.)
Public propertyFormatProvider (Inherited from TextWriter.)
Public propertyNewLine (Inherited from TextWriter.)
Top

  NameDescription
Public methodClose (Inherited from StreamWriter.)
Public methodCreateObjRefSecurity Critical. (Inherited from MarshalByRefObject.)
Public methodDispose()()()() (Inherited from TextWriter.)
Protected methodDispose(Boolean) (Inherited from StreamWriter.)
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodFlush (Inherited from StreamWriter.)
Public methodFlushAsync (Inherited from StreamWriter.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetLifetimeServiceSecurity Critical. (Inherited from MarshalByRefObject.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Public methodInitializeLifetimeServiceSecurity Critical. (Inherited from MarshalByRefObject.)
Protected methodMemberwiseClone()()()() (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone(Boolean) (Inherited from MarshalByRefObject.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Public methodWrite(Char) (Inherited from StreamWriter.)
Public methodWrite(array<Char>[]()[][]) (Inherited from StreamWriter.)
Public methodWrite(String) (Inherited from StreamWriter.)
Public methodWrite(Boolean) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWrite(Int32) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWrite(UInt32) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWrite(Int64) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWrite(UInt64) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWrite(Single) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWrite(Double) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWrite(Decimal) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWrite(Object) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWrite(String, Object) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWrite(String, array<Object>[]()[][]) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWrite(array<Char>[]()[][], Int32, Int32) (Inherited from StreamWriter.)
Public methodWrite(String, Object, Object) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWrite(String, Object, Object, Object) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteAsync(Char) (Inherited from StreamWriter.)
Public methodWriteAsync(String) (Inherited from StreamWriter.)
Public methodWriteAsync(array<Char>[]()[][]) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteAsync(array<Char>[]()[][], Int32, Int32) (Inherited from StreamWriter.)
Public methodWriteLine()()()() (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(Char) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(array<Char>[]()[][]) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(Boolean) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(Int32) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(UInt32) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(Int64) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(UInt64) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(Single) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(Double) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(Decimal) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(String) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(Object) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(String, Object) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(String, array<Object>[]()[][]) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(array<Char>[]()[][], Int32, Int32) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(String, Object, Object) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLine(String, Object, Object, Object) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLineAsync()()()() (Inherited from StreamWriter.)
Public methodWriteLineAsync(Char) (Inherited from StreamWriter.)
Public methodWriteLineAsync(String) (Inherited from StreamWriter.)
Public methodWriteLineAsync(array<Char>[]()[][]) (Inherited from TextWriter.)
Public methodWriteLineAsync(array<Char>[]()[][], Int32, Int32) (Inherited from StreamWriter.)
Top

  NameDescription
Protected fieldCoreNewLine (Inherited from TextWriter.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft