Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

EndTransaction Method

Commits or rollbacks a transaction previously started with the BeginTransaction method.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

void EndTransaction(
	Object transactionContext,
	bool rollback
)

Parameters

transactionContext
Type: System..::..Object
An object that represents the transaction context. This object is returned from the BeginTransaction method.
rollback
Type: System..::..Boolean
If true, the transaction should be rolled back. If false, the transaction should be committed.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft