Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

AddUser Method

Adds a Windows account to the list of allowed users that have access to the configuration store..

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

Object AddUser(
	string machine,
	string user
)

Parameters

machine
Type: System..::..String
The machine name.
user
Type: System..::..String
The user name.

Return Value

Type: System..::..Object
Returns aObject that can be passed to the RemoveUser method in the case of a rollback.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft