EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

HostCacheStats.RegionCount Property

 

The number of regions.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public long RegionCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int64

Returns Int64.

Return to top
Visa: