EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ExpirationType Enumeration

 

Updated: June 17, 2012

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public enum ExpirationType

Member nameDescription
AbsoluteExpiration

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Default

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

None

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

NotProvided

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

SlidingExpiration

This API supports the product infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

Return to top
Visa: