Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

ConnectionBufferSize Property

Gets or sets the size of the receive buffers used by transport channels.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public int ConnectionBufferSize { get; set; }

Property Value

Type: System..::..Int32
Returns Int32.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft