EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheStoreException Methods

 

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetBaseException()

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Exception.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Exception.)

Return to top
Visa: