EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

HostName Property

The computer name or service URL of the cache server.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public string HostName { get; }

Property Value

Type: System..::..String
A string representing the computer name or service URL of the cache server.

For Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server Caching, the HostName refers to the cache server, which is the physical computer where the caching service is installed. For Windows Azure Shared Caching, the HostName refers to the service URL from the .

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa: