Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

HostName Property

The computer name or service URL of the cache server.

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public string HostName { get; }

Property Value

Type: System..::..String
A string representing the computer name or service URL of the cache server.

For Microsoft AppFabric 1.1 for Windows Server Caching, the HostName refers to the cache server, which is the physical computer where the caching service is installed. For Windows Azure Shared Caching, the HostName refers to the service URL from the .

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft