GetHashCode Method
Minimera innehållsförteckningen
Maximera innehållsförteckningen
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheServerEndpoint.GetHashCode Method ()

 

Returns the hash code for the DataCacheServerEndpoint.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public override int GetHashCode()

Return Value

Type: System.Int32

Returns Int32.

Return to top
Visa:
© 2016 Microsoft