EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheSerializationProperties Class

 

Updated: June 30, 2012

Specifies the serialization properties for a cache client.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

System.Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheSerializationProperties

Public Class DataCacheSerializationProperties

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyCacheObjectSerializerType

The type of serialization to use for cached objects.

System_CAPS_pubpropertyCustomCacheObjectSerializer

Returns the IDataCacheObjectSerializer for a custom serializer.

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Visa: