EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheSerializationProperties.CacheObjectSerializerType Property

 

The type of serialization to use for cached objects.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public DataCacheObjectSerializerType CacheObjectSerializerType { get; private set; }
Return to top
Visa: