Exportera (0) Skriv ut
Visa allt
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheSerializationProperties Class

Specifies the serialization properties for a cache client.

System..::..Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching..::..DataCacheSerializationProperties

Namespace:  Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public class DataCacheSerializationProperties

The DataCacheSerializationProperties type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodDataCacheSerializationPropertiesCreates a new DataCacheSerializationProperties object.
Top

  NameDescription
Public propertyCacheObjectSerializerTypeThe type of serialization to use for cached objects.
Public propertyCustomCacheObjectSerializerReturns the IDataCacheObjectSerializer for a custom serializer.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Gruppinnehåll

Lägg till
Visa:
© 2015 Microsoft