Hade du nytta av den här sidan?
Din feedback om det här innehållet är viktig. Berätta vad du tycker.
Ytterligare feedback?
1500 tecken kvar
DataCacheSecurity Class
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheSecurity Class

 

Updated: June 30, 2012

Used to enable signing and/or encryption of data sent between client and server.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

System.Object
  Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheSecurity

Public Class DataCacheSecurity

NameDescription
System_CAPS_pubmethodDataCacheSecurity()

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class.

System_CAPS_pubmethodDataCacheSecurity(DataCacheSecurityMode, DataCacheProtectionLevel)

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class, allows you to specify the DataCacheSecurityMode and DataCacheProtectionLevel for the instance. Applies only to the server versions of AppFabric.

System_CAPS_pubmethodDataCacheSecurity(SecureString)

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class. Applies only to Windows Azure Shared Caching.

System_CAPS_pubmethodDataCacheSecurity(SecureString, Boolean)

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class. Applies only to Windows Azure Shared Caching.

System_CAPS_pubmethodDataCacheSecurity(String)

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class.

System_CAPS_pubmethodDataCacheSecurity(String, Boolean)

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class.

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyProtectionLevel

The ProtectionLevel set for the DataCacheSecurity object.

System_CAPS_pubpropertySecurityMode

The SecurityMode set for the DataCacheSecurity object.

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodFinalize()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Visa:
© 2015 Microsoft