EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheSecurity Constructor

 

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodDataCacheSecurity()

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class.

System_CAPS_pubmethodDataCacheSecurity(DataCacheSecurityMode, DataCacheProtectionLevel)

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class, allows you to specify the DataCacheSecurityMode and DataCacheProtectionLevel for the instance. Applies only to the server versions of AppFabric.

System_CAPS_pubmethodDataCacheSecurity(SecureString)

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class. Applies only to Windows Azure Shared Caching.

System_CAPS_pubmethodDataCacheSecurity(SecureString, Boolean)

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class. Applies only to Windows Azure Shared Caching.

System_CAPS_pubmethodDataCacheSecurity(String)

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class.

System_CAPS_pubmethodDataCacheSecurity(String, Boolean)

Initializes a new instance of the DataCacheSecurity class.

Return to top
Visa: