EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheObjectSerializerType Enumeration

 

Updated: June 12, 2012

An enumeration of the serialization types.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public enum class DataCacheObjectSerializerType

Member nameDescription
BinaryFormatter

Items are serialized with a binary formatter.

CustomSerializer

Items are serialized with a custom formatter.

NetDataContractSerializer

Items are serialized with a NetDataContractSerializer formatter. This is the default.

Return to top
Visa: