EN
Det här innehållet finns inte tillgängligt på ditt språk men här finns den engelska versionen,

DataCacheLocalCacheProperties.DefaultTimeout Property

 

Gets the default timeout for items in the local cache.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Client.dll)

public TimeSpan DefaultTimeout { get; }

Property Value

Type: System.TimeSpan

Returns TimeSpan.

Return to top
Visa: